152รายละเอียด:   อัพโหลดโดย: TahirulQadri เวลา: 0:45 จำนวนคนดู: 0 น่าสนใจ: 0 ประเภท: ดาวน์โหลด: ไม่มี

รายละเอียด: Comprehensive & Self-Sufficient translation of Holy Quran where general reader does not need any exegesis http://www.irfan-ul-quran.com Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri is a world-renowned Islamic scholar, researcher and prolific author, who has authored and published hundreds of works. An unrivalled orator and speaker, he has delivered thousands of lectures the world over, on a wide range of subjects, available on cassette, CD, DVD and online.

คำแนะนำ: ยังไม่มี!