#548รายละเอียด:   อัพโหลดโดย: Wizier Beats เวลา: 1:10 จำนวนคนดู: 0 น่าสนใจ: 0 ประเภท: Hip-hop & Rap ดาวน์โหลด: ไม่มี

รายละเอียด: Zamieszczone bity nie są w wersjach finalnych. Kupującemu udostępniam ścieżki wav danej kompozycji. Zapraszam do współpracy ! Posted beats are not final versions. For the purchaser I am making wav paths available to the given composition. I am inviting for the cooperation ! kontakt/contakt: www.facebook.com/wizier.beats.prod www.facebook.com/wizier.beats [email protected]

คำแนะนำ: ยังไม่มี!