Mang Chủng (芒种)Mang Zhong - Âm Khuyết Thi Thính (音闕詩聽 ) ft. Triệu Phương Tịnh (趙方婧)รายละเอียด:   อัพโหลดโดย: Mộc Vũ เวลา: 3:36 จำนวนคนดู: 0 น่าสนใจ: 0 ประเภท: ดาวน์โหลด: ไม่มี

รายละเอียด: 一想到你我就 Yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù wu~~~~ 空恨別夢久 kōng hèn bié mèng jiǔ wu~~~~ 燒去紙灰埋煙柳 shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ 於鮮活的枝丫 yú xiān huó de zhīyā 凋零下的無暇 diāolíng xià de wúxiá 是收穫謎底的代價 shì shōuhuò mídǐ de dàijià 餘暉沾上 遠行人的發 yúhuī zhān shàng yuǎn xíng rén de fā 他灑下手中牽掛 tā sǎ xiàshǒu zhōng qiānguà 於橋下 yú qiáoxià 前世遲來者~~~(擦肩而過) qiánshì chí lái zhě ~~~(cā jiān érguò) 掌心刻~~~~~(來生記得) zhǎngxīn kè ~~~~~(lái shēng jìdé) 你眼中煙波滴落一滴墨 wo~~~ nǐ yǎnzhōng yānbō dī luò yīdī mò wo~~~ 若佛說~~~~~(無牽無掛) ruò fú shuō ~~~~~(wú qiān wú guà) 放下執著~~~~~(無相無色) fàngxià zhízhuó ~~~~~(wūxiāng wúsè) 我怎能 波瀾不驚 去附和 wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè 一想到你我就 yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù wu~~~~~ 恨情不壽 總於苦海囚 hèn qíng bù shòu zǒng yú kǔhǎi qiú wu~~~~~ 新翠徒留 落花影中游 xīn cuì tú liú luòhuā yǐng zhōngyóu wu~~~~~ 相思無用 才笑山盟舊 xiāngsī wúyòng cái xiào shān méng jiù wu~~~~~ 謂我何求 wèi wǒ hé qiú

คำแนะนำ: ยังไม่มี!