3 1 0 7 | Artist Duong Nau |Sạp Báo Cũ Remakeรายละเอียด:   อัพโหลดโดย: SẠP BÁO CŨ เวลา: 3:52 จำนวนคนดู: 1939809 น่าสนใจ: 13830 ประเภท: Hip-hop & Rap ดาวน์โหลด: ไม่มี

รายละเอียด: 3 1 0 7 | Artist Duong Nau |Sạp Báo Cũ Remake Một sản phẩm âm nhạc từ nghệ sĩ INDIE trẻ Duong Nau, Video Remake by Sạp Báo Cũ -------------------- YouTube: bit.ly/sapbaocu-youtube Facebook: bit.ly/sapbaocu-fb Instagram: bit.ly/sapbaocu-ins Sạp Báo Cũ - kênh âm nhạc

คำแนะนำ: ยังไม่มี!